کسب و کارهای نوین


کوپن تخفیف 50 درصدی

+ چه سنی برای راهاندازی یک کسبوکار مناسب است؟

کارآفرینان جوان

معمولا شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری به افراد بالای سیسال اعتماد نمیکنند و سرمایههای خطرپذیر (سرمایههایی که به همراه کمکهای مدیریتی، در اختیار شرکتهای جوان و دارای آتیه اقتصادی قرار میدهند و از منابع مهم تامین مالی شرکتهای کوچک و نوپا است.)

خود را در اختیار آنان قرار نمیدهند. در اینجا پنج دلیل آورده شده است که نشان میدهد چرا این اعتماد وجود ندارد و چرا آنها این ریسک را میکنند؟ براساس همین رویکرد است که گاهی این طور به نظر میرسد که بر در ورودی شرکتهای بزرگ سرمایهای نوشته شده است «افراد با سن بالا پذیرفته نمیشوند.» خیلی سخت نیست که دلیل این رویکرد را متوجه شویم، اغلب سرمایهگذارها به دنبال پدیدههای منحصربهفرد هستند و برای سرمایهگذاریهای خود به دنبال افرادی چون بیل گیتس، استیو جابز، لری الیسون، میشل دل، لری پیج و مارک زوکربرگ هستند، چراکه آنها توانستند در دهه بیستم زندگی خود، بزرگترین و موفقترین شرکتهای دنیا را تاسیس کنند و اثباتی بر این ادعا هستند. اما آیا این تعبیر یک حقیقت محض است؟ یعنی اگر سن شما از سی سال یا احیانا چهل سالگی گذشته باشد، بدون آنکه هنوز یک سرمایهگذاری موفق را راهاندازی کرده باشید، دیگر دیر شده است؟ و محکوم هستید که دیگر این شانس را از دست بدهید؟ در حالی که اهرم و قدرت نفوذ کارآفرینان موفق، تجارب و ویژگیهای آنها است که در توسعه بینش منحصربهفرد و سرمایهگذاریهای آنها نقش دارد. با این حال بررسی موفقیت کارآفرینان جوان و پتانسیل بیشتر آنها در سرمایهگذاریهای موفق از ارزش بالایی برخوردار است و ما در تحقیقاتمان برای نوشتن کتاب جدید «دستیابی به موفقیت در کارآفرینی» که چارچوبهای اولیه در یک سرمایهگذاری درخشان را تحت بررسی قرار میدهد، به آنها توجه بیشتری کردیم. رایجترین استدلالهایی که بهدست آوردیم نشان میداد که کارآفرینان جوان دارای مزیتهایی هستند که در زیر به برخی از آنها اشاره میکنیم: 

...
ادامه مطلب
نویسنده : zadbakhsh ; ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
    پيام هاي ديگران()   لینک